Skip to main content

Charte RSE

Voyages Josy Clement S.A. engagéiert sech, d’RSE Charte an alle Beräicher vun hiren Aktivitéiten z'integréieren.
Esou erkläert Voyages Josy Clement S.A. säin sozial verantwortlech Engagement fir d'Ëmwelt an un all seng Acteuren an d'Gesellschaft am Allgemengen.

Eist Engagement vis-à-vis vun der Ëmwelt:

 • Reduktioun vun den CO2 Ausstéiss
 • Vernënftegen Energiekonsum
 • Asëtze vun erneierbaren Energien
 • Nohalteg Bauen
 • Manner Kaméidi

Eist Engagement vis-à-vis vun eise Mataarbechter:

 • Garantie vu Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht
 • Promotioun vun der Chancëgläichheet an der Kompetenzentwécklung
 • Fuerderung vun der Kohesioun an der Liewensqualitéit op der Aarbecht
 • Op d‘reel Besoine vun eise Mataarbechter agoen
 • Ëmsetze vun engem interne Kommunikatiounsplang

Eist Engagement vis-à-vis vun eise Clienten an Fournisseuren:

 • Opsëtze vu Vertrauensbezéiungen
 • Responsabel Akafen
 • Engagement vir d’Ethik an d’Rechtskonformitéit
 • Kooperatioun mat Konkurrenten
 • RSE-Label an d’Ëmsetze vum respektiven Aktiounsplang
 • Eis RSE Aktiounen deelen

Eist Engagement vis-à-vis vun der Gesellschaft:

 • Beitrag zur lokaler a regionaler Entwécklung
 • Ënnerstëtzung vun de verschiddene Kommunitéiten
 • Wirtschaftlech Wäertschöpfung
 • Engagement vir Diversitéit